EFOP-4.1.3-17-2017-00044

Felhívás megnevezése: EFOP-4.1.3-17 – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projekt címe: A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00044

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 149.995.598 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.08.01.-2018.10.31.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

A Neumann János Egyetem által fenntartott Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola fejlesztésének elsődleges célja, hogy megfelelő, modern tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhessenek tanulói.

A jelen projekttel érintett elmaradott infrastrukturális állapotú iskola fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a fejlesztés következtében az érintett intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosítottá váljon. Az általános iskolát érintő fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Jelen fejlesztés eredményei hozzájárulnak a térség oktatási fejlődéséhez.

A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola fejlesztése a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtését szolgálja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a jobb oktatási eredmények elérése érdekében. A fenntartó felsőoktatási intézmény 2012 nyarán költöztette át általános iskoláját a jelenlegi épültbe. A helyiségek igénybevételénél a maximális tanulólétszám a nagyobb tantermeknek köszönhetően úgy került megállapításra, hogy a növekvő létszámot is képes legyen befogadni. Az osztályok számának megfelelő tantermek kialakításra kerültek ugyan, ám a szűkös anyagi források miatt csak a legszükségesebb felújításra kerülhetett sor.

Az elmúlt évek során az osztályok számának növekedését a szaktantermek osztálytermekké való alakításával oldották meg az intézményben. 2015-ben új jogszabály jelent meg a gyakorlóintézményekre vonatkozóan, miszerint 3 párhuzamos osztállyal kell működtetni az 1-8. évfolyamokat (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján). Így a 2016/17. tanévtől kezdődően a felmenő rendszerben indított újabb első osztályok számára új tantermekre van szükség. A teremhiány, az előírt csoportbontások, valamint a hallgatói tanítások megbeszélésének, előkészületének helyigényének kiszolgálására a folyosókra és a zsibongóban kerültek kialakításra ideiglenes konzultációs-szigeteket, azonban ez nem jelent megfelelő megoldást, feltételeket a minőségi oktatás megvalósítására.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2. sz. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása, a nevelés-oktatás folyamatához előírt eszközjegyzék részleges cseréjére van szükség.

A fenti célok elérése érdekében a projektben az alábbi fejlesztési elemek valósulnak meg, összhangban a pályázati felhívás rendelkezéseivel:

1, A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések.

2, A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők fejlesztése.

3, A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése.

4, Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat (pl. felzárkóztatás, tehetséggondozás) lehetővé tévő, oktatásra is alkalmas helyiségek fejlesztése.

5, Energetikai célú épületfejlesztések.

6, Szükséges kapcsolódó eszközbeszerzések.

Következő hír

Comments are closed.
Óvodai jelentkezés INFÓ
Az óvodába való jelentkezés folyamatos. A szabad férőhelyekről érdeklődhet bármelyik megadott elérhetőségen. A lenti gombra kattintva további információkat tudhat meg.
Tovább
Legújabb bejegyzések
Összes megtekintése
LANGUAGECERT