Óvodai munkatársaink

Bibokné Katona Judit
Óvadai tagintézmény-vezető

2001-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola tanító és óvodapedagógus szakán. Tanítói éveim után az akkor úgynevezett Gyakorló Intézményben kezdtem dolgozni, bekapcsolódtam a pedagógus hallgatói képzésbe, majd vezetői feladatokat is vállaltam. 2017 óta az óvodapedagógusi feladataim mellett szívügyem lett az óvoda vezetése is. Két felnőtt gyermekem van.

Feladatomnak, hivatásomnak érzem, hogy a gyermeküket a Bocskai Utcai Katolikus Óvodába írató szülők biztonságban és megnyugvással bízzák ránk legdrágább kincsüket. Maguk a gyermekek olyan családias környezetben nevelkedjenek, fejlődjenek, ahonnan minden egyes nap élményekkel térnek haza.

Az itt megszerzett ismeretekkel magabiztosan kezdhetik meg az első osztályt, ezt bizonyítja, hogy a tőlünk kikerülő gyerekek nagyon szép eredményeket érnek el az iskolában is. Regisztrált tehetségpont vagyunk, ami számunkra azt is jelenti, hogy azon vagyunk, hogy minden gyermek megtapasztalja azt, hogy milyen érzés valamiben kiemelkedőnek lenni. Elfogadjuk azt, hogy a gyermekek különbözők, és pont úgy, mint a felnőtteknek, nekik is vannak gyengeségeik és erősségeik, jó és rosszabb napjaik. Feladatunk az, hogy az itt töltött csodálatos gyermeki évek alatt feltérképezzük a hiányosabb területeiket, amelyeket korszerű pedagógiai módszerekkel fejlesztünk, és ezzel párhuzamosan tovább erősítsük azt, amiben kiemelkedők.

Nálunk a tehetséggondozás és felzárkóztatás együtt értelmezendő.

Mindezt nem tudnánk megvalósítani, ha nem ilyen kiválóan felkészült, nagy tapasztalattal és nagy tudással rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznának a gyerekekkel. Mindannyian kiváló pedagógusok, akik összetartó, egymást segítő közösséget alkotnak, és a gyermekekkel való foglalkozást hivatásuknak tekintve professzionális szinten űzik.

Mi azt tudjuk ígérni, hogy Önökkel együttműködve, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy gyermekük szeressen óvodánkba járni, és közben olyan ismeretekkel gazdagodjon, olyan élményekkel és keresztény értékekkel gyarapodjon, amelyek segítik majd Őt a világban való eligazodásban.

Bogdán-Bretus Bernadett
Óvodatitkár

Kétgyermekes édesanya vagyok, aki számára fontos a család. A család, amiben felnőttem, hiszen szüleimtől tanultam az élet igazi értékét, a saját családom, melyben édesanya lehetek, s megtapasztalhatom férjemmel együtt a gyermeknevelés örömeit. 2002 óta óvónőként dolgozom. Ekkor végeztem az akkor még Kecskeméti Főiskolán, tanító-óvodapedagógus szakon. 2013-tól vagyok az intézményünk óvónője. 2015-ben nyelv-és beszédfejlesztő szakvizsgázott pedagógus lettem, melynek nagy hasznát veszem a mindennapi munkám során. Azt csinálom, amire gyerekkorom óta vágytam. Gyermeket tanítok, nevelek, s igyekszem átadni nekik azt a tudást, tapasztalást, ami által fejlődhetnek. Fontosnak tartom a bizalom kiépítését, a családokkal való együttnevelést, az egymásra való odafigyelést, szeretetet. A népzene, a népművészetek, kézműves technikák, a természetes anyagok mindig elvarázsoltak. Munkám során ezt is felhasználom.

„Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánzó lénnyé lehessen.” (Rudolf Steiner)

Mogyorósi-Gergely Denisa
Pedagógiai asszisztens

Szeptembertől kezdtem pedagógiai asszisztensként dolgozni az óvodában, ahol egy lelkes, elhivatott csapat tagja lettem. Segítem az óvodapedagógusok munkáját, az óvodai élet megszervezésében és a segítő munkában is aktívan részt veszek. Fontos az értékrend, amit egy pedagógus képvisel, hiszen sok-sok gyermek számára válik példaképpé, de ugyanúgy példaképpé válik mindenki aki velük foglakozik.

Szeretem a gyermekeket, az őszinte mosolyukat, a velük való foglalkozás szépségét mint ahogy Szűcs Imre Gyermekszem című versében leírja:

,, A gyermekszem : Virág, csillag, oltalom

Csupa játék , csupa mosoly, izgalom,

A gyermekszem :tág világ és kikelet,

Ha rád néz földeríti szívedet.

A gyermekszem :ablak, forrás, dombtető,

Erdőzúgás – tisztította levegő.

A gyermekszem :a legfurcsább hatalom,

próbáld ki csak másokon és magadon.

Mert amikor a gyermekszem kérve kér,

Abba minden vágy és csoda belefér.

A gyermekszem :szirmát nyitó kék virág,

tőle fordul szebbre jobbra a világ.”

Igyekszem a gyermekeknek mindenben segíteni, és egy kicsit „pótanyuka” lenni. Egy óvodás korú gyermekem van, szeretjük a természetet és szabadidőmben a családi programokat helyezem előnybe. Szeretnék munkámmal hozzájárulni ahoz, hogy a gyermekek értékes és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, hozzájárulni a boldog, tartalmas és emlékekkel teli óvodás gyermekkorhoz.

Veres Erika
Pedagógiai asszisztens

Szeptembertől kezdtem pedagógiai asszisztensként dolgozni az óvodában, ahol egy lelkes, elhivatott csapat tagja lettem. Segítem az óvodapedagógusok munkáját, az óvodai élet megszervezésében és a segítő munkában is aktívan részt veszek. Fontos az értékrend, amit egy pedagógus képvisel, hiszen sok-sok gyermek számára válik példaképpé, de ugyanúgy példaképpé válik mindenki aki velük foglakozik.

Szeretem a gyermekeket, az őszinte mosolyukat, a velük való foglalkozás szépségét mint ahogy Szűcs Imre Gyermekszem című versében leírja:

,, A gyermekszem : Virág, csillag, oltalom

Csupa játék , csupa mosoly, izgalom,

A gyermekszem :tág világ és kikelet,

Ha rád néz földeríti szívedet.

A gyermekszem :ablak, forrás, dombtető,

Erdőzúgás – tisztította levegő.

A gyermekszem :a legfurcsább hatalom,

próbáld ki csak másokon és magadon.

Mert amikor a gyermekszem kérve kér,

Abba minden vágy és csoda belefér.

A gyermekszem :szirmát nyitó kék virág,

tőle fordul szebbre jobbra a világ.”

Igyekszem a gyermekeknek mindenben segíteni, és egy kicsit „pótanyuka” lenni. Egy óvodás korú gyermekem van, szeretjük a természetet és szabadidőmben a családi programokat helyezem előnybe. Szeretnék munkámmal hozzájárulni ahoz, hogy a gyermekek értékes és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, hozzájárulni a boldog, tartalmas és emlékekkel teli óvodás gyermekkorhoz.

Óvodapedagógusok

Balázs Vanda
Óvodapedagógusok

2021-ben szereztem meg óvodapedagógusi diplomámat a kecskeméti Pedagógusképző Karon és ez év júniusában kezdtem el pedagógiai asszisztensként dolgozni az óvodában. Ez az időszak lehetőséget adott arra, hogy betekintést nyerjek minden csoportba. Többek között megfigyelhettem a különféle szokásrendszereket, megismerkedtem a gyerekekkel és belekóstoltam az óvodai életbe. Szeptembertől óvónőként dolgozom az intézményben, amely lehetőséget biztosít számomra, hogy gyakorlatban is alkalmazhassam elméletben megszerzett tudásomat. A tapasztalt és segítőkész kollégáktól nagyon sokat tanulhatok, amely nagyban hozzájárul szakmai fejlődésemhez. Az óvodai tevékenységek közül a verselés-mesélés áll hozzám a legközelebb, mesepárnát is többször alkalmaztam már a foglalkozásokon, amit a gyerekek nagyon élveztek. Szabadidőmet szívesen töltöm táncolással, olvasással és a házikedvencünkkel. Önmagamat nyitott, barátságos és kitartó személyként jellemezném, szeretek új dolgokat tanulni emellett türelmes és megbízható vagyok. Hiszem, hogy: “A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.” (Tari Annamária)

Baloghné Krajcsovicz Márta
Óvodapedagógusok

Baloghné Krajcsovicz Márta vagyok. Óvodapedagógusi munkám során a a változatosságot, igényességet, az alkotás lehetőségét keresem. Fontos számomra a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, a következetesség, a hitelesség. Szakmai tudásom bővítése, fejlesztése érdekében óvodapedagógusi diplomám mellé tanítói végzettséget, felsőfokú angol nyelvvizsgát, pedagógus szakvizsgát szereztem. 15 éve folyamatosan Erasmus+ projektek intézményi kordinátora vagyok. Ezen projektek feladata az európai dimenzió erősítése az óvodákban,  ötletek, jó gyakorlatok, bevált módszerek intézmények közötti megosztása, külföldi óvodák napi működésének megismerése szakmai tapasztalatszerzések, látogatások alkalmával.   Varga Domokos szavai pontosan kifejezik hitvallásomat:

“Csináljon a gyerek bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy ki a játék. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

Czakó Alexandra
Óvodapedagógusok

Czakó Alexandra vagyok. 2020-ban szereztem óvodapedagógusi diplomát a kecskeméti Pedagógusképző Karon. Jelenleg Kecskemét mellett, Kisfáiban élek párommal, egy kertes házban. Mivel kislánykoromban faluban éltem, most élvezem és szeretem a városi élet nyújtotta lehetőségeket, ám fontos számomra, hogy otthonomban mégis közel lehetek a természethez, szabadon élhetünk, gazdálkodhatunk. Az óvónői hivatást azért választottam, mert tudom, hogy a mai gyermekeket mennyi inger éri, s hogy ők mennyivel nagyobb odafigyelést, törődést igényelnek már, mint a néhány évtizeddel ezelőtt felnőttek. Szívügyemnek tekintem, hogy én is hozzájáruljak ahhoz, hogy megannyi színes tevékenységgel, rengeteg irodalmi és mozgásos élménnyel, sok-sok új tapasztalattal gazdagodva fejlődjenek, és igazi, boldog gyermekkoruk legyen. Hiszem, hogy a leginkább úgy tudok jó eredményeket elérni munkámban, ha a gyermekekre nem fentről, vezetőként tekintek, hanem olyan társként, akire mind egyénileg, mind csoportosan mindig számíthatnak.

Durgóné Benkő Babett
Óvodapedagógusok

Óvodapedagógus diplomám mellett gyógypedagógiai óvodapedagógus végzettséggel és drámapedagógia szakképesítéssel rendelkezem. Több mint 15 éves szakmai tapasztalat áll a hátam mögött, gyakorlatot szereztem óvodapedagógusként, mind a kompetencia alapú nevelés-oktatás, differenciálás, autista gyermek nevelése-oktatása, óvodai PR tevékenység, „Zöld óvodával” kapcsolatos tevékenységek, mind a különböző programok, rendezvények, kirándulások szervezése, lebonyolítása területén. Tehetség – kibontakoztató programokat-, pályázatokat dolgoztam ki és ezeknek a tehetséggondozó műhelyeknek vezetője is voltam. Társszerzőként részt vettem több gyermekek fejlesztésével kapcsolatos szakmai kiadvány (szakkönyv, fejlesztési programok) szerkesztésében. Kiemelt jelentőségűnek tartom az óvodai nevelés során – a tehetséggondozás, felzárkóztatás mellett – a környezettudatos viselkedés megalapozását. Célom, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. A környezeti károk megelőzésére törekvés és a természet tisztelete váljon meghatározóvá életmódjukban. Mindezt élmény- és tapasztalatszerző kirándulásokkal, sétákkal, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkákkal valósítom meg.

Alapelvként vallom, hogy a “gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban”.

Hayden Krisztina
Óvodapedagógusok
Tanító- óvodapedagógus végzetséggel rendelkezem, amit 10 külföldön töltött évem során színes tapasztalatokkal gyarapítottam. Multinacionális környezetben, angol nyelvterületen szerzett módszereimet szívesen alkalmazom munkám során a mindennapokban. Az angol nyelv megszerettetése és játékos elsajátíttatása mellett elfogadó, bizalomteli, boldog közeg biztosítása a fő célom. Folyamatosan veszek részt továbbképzéseken, nyitott vagyok különféle pedagógiai technikák megismerésére, mint például drámapedagógia, Kutya-jó óvodai program, tehetséggondozás, gyermekvédelem illetve környezettudatos nevelés. Fontos számomra az újrahasznosítás, természetvédelem és állatbarát szemléletformálás. Mindemellett közel áll szívemhez a vizuális tevékenységek tárháza. Csoportommal rendszeresen veszünk részt rajzpályázatokon, ahol nem egyszer születtek már zsűri által díjazott munkáink. Őszintén hiszem, hogy minden gyermek tud rajzolni.Az intézmény PR tevékenységeiben is aktívan részt veszek, többek között a külső kapcsolatokért vagyok felelős és az óvodán belüli programok szervezését szintén segítem. Sokrétűségemet otthon 6 éves kisfiammal, aki ugyancsak intézményünk óvodása szívesen kamatoztatom. Nagyon szeretjük az állatokat, a vizuális tevékenységeket, a mesék világát és mindenek felett közösen tevékenykedni, még akkor is ha házimunkáról van szó. A munkára nevelés előtérben helyezkedik el otthoni környezetünkben egyaránt pl. a konyhában is szívesen segít sütni-főzni.

“A gyerek először játsszon, és ha ebben elfáradt, akkor majd kedvvel, önként veti magát a tanulásra.” Vekerdy Tamás

Krajnerné Nyúl Jolán
Óvodapedagógus

1979–ben szereztem óvónői diplomát, amelyet 1990–ben megújítottam. Részt vettem a Gordon iskola „szülői eredményesség tanulása” tréningjén, és továbbképzés keretén belül a kooperatív tanulás és kompetenciafejlesztés korszerű gyermekbarát módszerekkel bővítettem ismereteimet. Bábjátékos- és bábcsoportvezető-végzettségem van, ez pedagógiai munkám része.

3 felnőtt gyermekem és 2 unokám van. Gyermekeimen és unokáimon keresztül úgy érzem, talán még jobban segítségükre tudok lenni a fiatal szülőknek is. Sok éven át nyári táborokat szerveztünk családommal a kertünkben, ahol lakunk. Más csoportokkal összefogva sokszor szervezek kirándulásokat, mert a természet szeretete fontos számomra.

Szabadidőmben szívesen úszok, kajakozok, kenuzok, kirándulok a családommal, és nagyon szeretek olvasni.

A pedagógián kívül más témákban is jártas vagyok (természetes gyógymódok, egészséges életmód, a test és a lélek összhangja…) Szívesen járok továbbképzésekre és előadásokra, hiszek abban, hogy mindig van hova fejlődni. A csoportom életét is igyekszem gazdagítani és változatos programokra vinni a gyerekeket “hírös” városunkban. Nagy visszaigazolás számomra, és hivatásom legszebb pillanatai közé tartozik, hogy több, volt óvodásom gyermekét is nevelhettem és nevelhetem jelenleg is.

Leforné Kele Anikó
Óvodapedagógusok

Kétgyermekes édesanya vagyok, aki számára fontos a család. A család, amiben felnőttem, hiszen szüleimtől tanultam az élet igazi értékét, a saját családom, melyben édesanya lehetek, s megtapasztalhatom férjemmel együtt a gyermeknevelés örömeit. 2002 óta óvónőként dolgozom. Ekkor végeztem az akkor még Kecskeméti Főiskolán, tanító-óvodapedagógus szakon. 2013-tól vagyok az intézményünk óvónője. 2015-ben nyelv-és beszédfejlesztő szakvizsgázott pedagógus lettem, melynek nagy hasznát veszem a mindennapi munkám során. Azt csinálom, amire gyerekkorom óta vágytam. Gyermeket tanítok, nevelek, s igyekszem átadni nekik azt a tudást, tapasztalást, ami által fejlődhetnek. Fontosnak tartom a bizalom kiépítését, a családokkal való együttnevelést, az egymásra való odafigyelést, szeretetet. A népzene, a népművészetek, kézműves technikák, a természetes anyagok mindig elvarázsoltak. Munkám során ezt is felhasználom.

„Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánzó lénnyé lehessen.” (Rudolf Steiner)

Nagy Judit Zsuzsanna
Óvodapedagógusok

2008-ban diplomáztam óvodapedagógusként a Kecskeméti Főiskolán, ebben az évben fejezem be tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen, mint fejlesztőpedagógus. A Bocskai utcai óvodában 2021. szeptembere óta dolgozom. Pedagógusként fontosnak tartom, hogy minden gyermek megkapja a számára legmegfelelőbb, szerető, gondoskodó nevelést és a személyisége kibontakozását elősegítő, támogató ismereteket, tapasztalatokat. Célom, hogy differenciáltan, a gyermekhez igazodva, segítsem képességeik kibontakoztatását. Pedagógiai munkámban a legfontosabb, hogy örömben és szeretetben, sok közös élménnyel gazdagodva, egy jól működő közösség tagjaként éljék meg az óvodáskort. A rám bízott gyermekek készüljenek fel úgy az iskolai életre, hogy sikeresen megállják helyüket az iskolában és az élet más területein és az itt kapott és megélt élmények örökre megmaradjanak emlékeikben. A pedagóguspályára a gyermekek szeretete vonzott, fontosnak tartom a folyamatos tanulást, azaz önképzést, mely alapja a fejlődésemnek, és a folyamatos megújulás iránti igényemnek. Egy gyermek édesanyja vagyok.

Oláh Viktória
Óvodapedagógusok

Oláh Viktória vagyok, az egyetemei éveim alatt kezdtem el dolgozni az intézményben, mint pedagógiai asszisztens, 2021 augusztusa óta pedig már, mint óvodapedagógus. Tanulmányaim során vált fontossá számomra a kora idegen nyelvtanítás- és tanulás, ezért nagyon nagy öröm számomra, hogy lehetőséget kaptam az óvoda egyik angol-magyar, kétnyelvű csoportjában dolgozni. Emellett játékos módon, szakkör jelleggel német nyelvű foglalkozásokat is tartok. Tanulmányaim az alapképzés befejezését követően sem értek véget, munka mellett a Szegedi Tudományegyetem neveléstudományi mesterképzésén veszek részt, annak érdekében, hogy bővítsem a már meglévő pedagógiai tudásomat új gyakorlati és elméleti módszerekkel. Jelenleg az egyetemen a korai idegen nyelv elsajátításának témáját kutatom és a mesterképzés befejezését követően a Doktori Iskolában is ezt szeretném folytatni. A hivatásom során fontosnak tartom a szülőkkel való kölcsönös együttműködést, illetve a határozott, következetes és szeretetteljes, biztonságot nyújtó nevelést, amit igyekszem mindennap átadni és éreztetni a kezeim között felnövő gyermekekkel.

Peszmet Edina
Óvodapedagógusok

2006–ban végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán óvodapedagógus szakon. Azóta folyamatosan pedagógusként dolgozom. A Bocskai utcai Óvodába 2019. áprilisában csatlakoztam egy jól képzett csapathoz. A kisgyermekkori angol nyelvi oktatásban azóta veszek részt. Van egy óvodás korú kisfiam, így ez a korosztály rendkívül kedves a szívemnek. Alkalmazkodó, rugalmas vagyok, fontos számomra az elfogadás és a szeretetteljes, biztonságos légkör kialakítása. Munkám folyamán sokszor tapasztalom, hogy a jó kedvvel és a viccelődéssel legalább olyan sokat érünk el, mint a következetes neveléssel. Szeretek együtt játszani a gyerekekkel, hiszen játék közben rengeteget tapasztalnak, tanulnak, fejlődnek. Fontosnak tartom a választékos, értő és kölcsönös kommunikációt.

Rendek Róbertné
Óvodapedagógusok

Módszertani munkaközösség vezető

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse

Fejlesztőpedagógus,

Mesterpedagógus

Általános és középiskolai tanulmányaimat a Kodály iskolában végeztem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán 1992-ben szereztem óvodapedagógusi diplomát. Pedagógiai munkám elismeréseként, a kiváló oktató-nevelő munkámért 2009-ben „Az év pedagógusa” címet kaptam. 2015 óta – 2021 januárjától mesterpedagógusként – dolgozom a Bocskai utcai Óvodában. Pedagógiai munkámban fontosnak tartom a korszerűséget, eredményességet és az értékekre épülő folyamatos megújulást. Szakirányú képzéseim különböző területekre terjednek ki: láb- és tartásjavító mozgás, játékkészítés és kézművesség, környezettudatosság, tehetséggondozás, ének-zene, bábjáték. Színjátszórendezői és pedagógiai bábjátékos, bábcsoport vezetői- rendezői végzettséggel rendelkezem. 2010-ben szakvizsgáztam, a megszerzett fejlesztőpedagógiai ismeretekkel és a képzéseken megszerzett tudással, több, mint 20 év gyakorlati és szakmai tapasztalattal végzem a gyermekek iskolai életre való felkészítését, fejlesztését, tehetséggondozását.

Pedagógiai munkám célja, hogy a rám bízott gyermekekben megerősítsem azokat a képességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az életben sikeresen és biztosan megállják a helyüket, hogy boldog felnőtté váljanak. Fontosnak tartom, hogy legyen lehetőségük a világ felfedezésére, rácsodálkozzanak a világ szépségeire. A művészetek eszközeivel, a gyermekközösséggel együttműködve teremtem meg mindennapjaink vidámságát, biztosítva ezzel a boldog óvodáskort a hozzám járó gyermekek számára. Három felnőtt gyermekem van.

Az intézmény gyermekvédelmi felelőseként célom az óvodába járó gyermekek és családok jogainak érvényesítése, a családok védelme, és a családokhoz igazodó személyes segítségnyújtás megszervezése. Szakvizsgát szereztem gyermek- és családvédelem módszertani ismeretekből, gyermekvédelmi és gyermekjogi képzéseken veszek részt, folyamatosan megújítva, korszerűsítve megszerzett ismereteimet.

Módszertani munkaközösség vezetőként, mesterpedagógusként, feladatom az óvodában folyó szakmai munka folyamatos megújulásának támogatása, a minőségi, korszerű módszertani ismeretek belsővé válásának elősegítése, támogatása.

Két sikeres intézményi pályázat fűződik a nevemhez, mindkettő a népi kultúra ápolását és a tehetséggondozást támogatta (  „Ládafia –kisgyermekek öröksége;  „Kincses Kultúróvoda”). Mindkét pályázat lehetőséget adott az intézményünk által kiemelt értékek, a művészetek és a hagyományok magasabb szintű közvetítésére.

A Báron Bábos Műhely egyik alapítójaként célom, a bábjáték népszerűsítése, alkalmazásának elősegítése.Az Óvodák Országos Közösségének alakulása óta tagja vagyok, célunk a gyermekközpontú óvodai nevelés jövőjét biztosító értékek széles körben történő bemutatása, közvetítése.

„A világ legszebb muzsikája, a gyermek csengő kacagása!”

Sebőkné Balogh Emese
Óvodapedagógusok

1991 óta dolgozom a Bocskai utcai óvodában. Óvodapedagógusi, tanítói (angol műveltség területtel), fejlesztő-differenciáló és mesterpedagógusi szakképesítéssel rendelkezem. Az óvónői hivatásban számomra nagyon fontos a tisztelet, a szeretet, az őszinteség, az empátia, a bizalom, a partnerség, az objektivitás, a hitelesség, a türelem, a lojalitás és a humor is. Ez a gyerekekre, szüleikre, munkatársaimra egyaránt vonatkozik. Mindig szem előtt tartottam és tartom a mai napig, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben érezzék magukat. Törekszem arra, hogy az óvodába lépő gyermekek érzelmi biztonságban éljék mindennapjaikat. Ezt is segíti a csoportomban bevezetett „Kutya-jó” óvodai program. Igyekszem minden nap elegendő időt szentelni a játékra, hiszen ez egyben a személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze és alkalmas az egyéni képességek kibontakoztatására is. Fontos számomra, hogy a gyermekek vidám, sokoldalú, érdeklődő és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.

“Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.” Németh László

Szakálasné Elek Sára
Óvodapedagógusok

Több mint 30 éve vagyok pedagógus. Az óvodás gyerekek nevelését nagyrészt vegyes korcsoportúakkal végeztem, melynek során a nevelési módszerek differenciálása és az egyéni bánásmód nélkülözhetetlen volt. Mindig igyekeztem, hogy a rám bízott gyerekek tudása koruknak megfelelően alapos legyen, képességeik a lehető legjobban kiteljesedjenek. Továbbképzéseimet is ezekre a nevelési területekre összpontosítottam (pl. differenciáló, fejlesztő pedagógus szakvizsga). Korai érdeklődési területem volt az idegen nyelvoktatás, ezért több mint 10 évig angol nyelvi óvodai csoportban dolgoztam (tanítói végzettség- angol nyelvi műveltségterülettel). Jelenleg a kutyával asszisztált pedagógia óvodai programjában dolgozom, mint mesterpedagógus, melynek célja a gyerekek érzelmi és szociális tulajdonságainak megerősítése („Kutya- jó” Óvodai Program).

Szekeresné Farkas Katalin
Óvodapedagógusok

Szekeresné Farkas Katalin vagyok, 3 gyermekes anyuka, feleség, minősített óvodapedagógus, drámapedagógus.
Már óvodás koromban eltökélt szándékom volt, hogy ha nagy leszek, óvónő leszek.
Célom megvalósítása érdekében jutottam el a Tiszaföldvári Hajnóczy József
Pedagógiai Szakközépiskolába, majd a Szarvasi Óvóképző Főiskolára, de időközben a Kecskeméti Főiskola drámapedagógia szakvizsgás szakát is elvégeztem.
A színes, változatos gyerek anyag és a hallgatók körüli teendők kihívást jelentenek.
A hagyományok megőrzése, a környezetünk védelme, a fenntarthatóság nagy hangsúlyt kapnak a munkámban.
Szerintem a legfontosabb, a gyerekek tisztelete és szeretete:

“A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni.” (Rudolf Steiner)

Dajkák

Cica csoport dajka nénije
Dajka
Keresztélyné Kovács Gabriellának hívnak.Kilenc éve dolgozom dajka néniként az óvodánkban. Szeretem a gyermekeket és szeretek tanulni.Érettségiztem, rajzoló és pedagógiai asszisztensként végeztem. Jelenleg a csoportom előrehaladását segítem, gondoskodom róluk.Csapatjátékos vagyok és kolleganőimmel jó viszonyt ápolok.

Katica csoport dajka nénije
Dajka
Keresztélyné Kovács Gabriellának hívnak.Kilenc éve dolgozom dajka néniként az óvodánkban. Szeretem a gyermekeket és szeretek tanulni.Érettségiztem, rajzoló és pedagógiai asszisztensként végeztem. Jelenleg a csoportom előrehaladását segítem, gondoskodom róluk.

Csapatjátékos vagyok és kolleganőimmel jó viszonyt ápolok.

Maci csoport dajka nénije
Dajka
Keresztélyné Kovács Gabriellának hívnak.Kilenc éve dolgozom dajka néniként az óvodánkban. Szeretem a gyermekeket és szeretek tanulni.Érettségiztem, rajzoló és pedagógiai asszisztensként végeztem. Jelenleg a csoportom előrehaladását segítem, gondoskodom róluk.Csapatjátékos vagyok és kolleganőimmel jó viszonyt ápolok.
Méhecske csoport dajka nénije
Dajka
Keresztélyné Kovács Gabriellának hívnak.Kilenc éve dolgozom dajka néniként az óvodánkban. Szeretem a gyermekeket és szeretek tanulni.Érettségiztem, rajzoló és pedagógiai asszisztensként végeztem. Jelenleg a csoportom előrehaladását segítem, gondoskodom róluk.Csapatjátékos vagyok és kolleganőimmel jó viszonyt ápolok.
Mókus csoport dajka nénije
Dajka
Keresztélyné Kovács Gabriellának hívnak.Kilenc éve dolgozom dajka néniként az óvodánkban. Szeretem a gyermekeket és szeretek tanulni.Érettségiztem, rajzoló és pedagógiai asszisztensként végeztem. Jelenleg a csoportom előrehaladását segítem, gondoskodom róluk.Csapatjátékos vagyok és kolleganőimmel jó viszonyt ápolok.
Pillangó csoport dajka nénije
Dajka
Keresztélyné Kovács Gabriellának hívnak.

Kilenc éve dolgozom dajka néniként az óvodánkban. Szeretem a gyermekeket és szeretek tanulni.

Érettségiztem, rajzoló és pedagógiai asszisztensként végeztem. Jelenleg a csoportom előrehaladását segítem, gondoskodom róluk.

Csapatjátékos vagyok és kolleganőimmel jó viszonyt ápolok.

Süni csoport dajka nénije
Dajka
Keresztélyné Kovács Gabriellának hívnak.Kilenc éve dolgozom dajka néniként az óvodánkban. Szeretem a gyermekeket és szeretek tanulni.Érettségiztem, rajzoló és pedagógiai asszisztensként végeztem. Jelenleg a csoportom előrehaladását segítem, gondoskodom róluk.Csapatjátékos vagyok és kolleganőimmel jó viszonyt ápolok.
Óvodai jelentkezés INFÓ
Az óvodába való jelentkezés folyamatos. A szabad férőhelyekről érdeklődhet bármelyik megadott elérhetőségen. A lenti gombra kattintva további információkat tudhat meg.
Tovább
LANGUAGECERT